• บริษัท พีเอส อุตสาหกรรมโม่หิน จำกัด

    ตั้งอยู่เลขที่ 206 หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160

    จัดจำหน่ายหิน 3/4 หินคลุก หินฝุ่น คุณภาพดี